KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

   

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Mariastaty i S:t Eskil, Örebro
av Christian Ericsson

Vi söker Mariabilder i katolska kyrkor i Sverige
 

Välkommen att sända in foton via e-post
margareta.bjorndahl@comhem.se

 

 

 

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Mariabilder i svenska katolska kyrkor

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2017-10-31

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se