KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen!... Torsdagen den 12 oktober kl 19.00 i S:ta Eugenia kyrka, Stockholm, talar professor Jan Svanberg om "Bilden av Birgitta"... Onsdagen den 18 oktober kl 19.00 i S:t Lars kyrka, Uppsala, presenterar Fredrik Heiding S J och Margareta Murray-Nyman boken "Jesuiten Petrus Canisius lilla katolska katekes på svenska 1579" ... Lördagen den 28 oktober kl 15.00 i S:t Thomas kyrka, Lund, talar doktoranden Erik Claeson över ett intressant ämne.  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Mariastaty i S:t Lars, Uppsala

Vi söker Mariabilder i katolska kyrkor i Sverige
 

Välkommen att sända in foton via e-post
margareta.bjorndahl@comhem.se

 

 

 

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Mariabilder i svenska katolska kyrkor

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2017-10-01

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se