KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen ... I Visby lördagen den 19 november kl 09.30 - 16.00 hålls ett seminarium om Domikanerorden 800 år -- ur ett gotländskt perspektiv. Föranmälan senast 16 november ... Välkomna  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Domikanorden 800 år - gotländska perspektiv
Seminarium 19 november

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Mariakapellet i Kristus Konungens kyrka Göteborg

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2016-11-10

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se