KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

     

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Systrar i kyrkan
av
Katrin Åmell OP

Historien om en grupp dominikansystrar i Sverige 1931 - 2017

Katolsk Historisk Förenings
skriftserie no 12
 

Boken har sänts till betalande medlemmar i föreningen
Om du inte fått den -- var vänlig och kontrollera
att medlemsavgiften för 2017 är betald.
Kontakta kassören om så är fallet och du inte fått boken.

 

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Mariabilder i svenska katolska kyrkor

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2018-01-02

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se