KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen ... I S:ta Eugenia kyrka torsdagen den 22 september kl 19 talar kyrkomusiker Ulf Samuelsson om "Cecilia under drygt 100 år. Katolska Psalmböcker i Sverige under 1900-talet och fram till idag"... I S:t Lars i Uppsala onsdagen den 28 september kl 19.00 talar högskolelektor teol dr Fredrik Heiding S J om "Nordiska studenter i jesuiternas klassrum under reformationstidevarvet"...I S:ta Eugenia kyrka torsdagen den 29 september kl 19.00 talar pater Fredrik Heiding S J och professor Magnus Nyman om "Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv"... I Katolska Kyrkan i Eskilstuna torsdagen den 29 september kl 20.00 talar Agneta af Jochnick Östborn om "Utan mod och kurage kommer man ingenstans i världen. Om S.ta Elisabeth Hesselblads birgittinska mission i Sverige fram till 1935"  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Domikanorden 800 år - gotländska perspektiv
Seminarium 19 november

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Heliga Moder Elisabeth
staty i Kristus Konungens kyrka, Göteborg
från 2016

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2016-09-10

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se