ARV och MINNE

Medlemsblad


OBS Sidan är flyttad till ny adress katolskhistoria.se/index.php
(Det räcker med att skriva katolskhistoria.se)

 Medlemsbladet utkommer med två nummer per år, vår och höst. 

 

     

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

 

Vårens nummer av Arv och Minne har utkommit.
Här nedan anges rubriker på de längre artiklar som ingått i medlemsbladet
Artiklarna finns för närvarande inte utlagda på nätet


Hitintills har fyrtiofyra nummer utkommit under åren 1994 - 2017. De tre första numren av medlemsbladet kallades "Oss emellan".

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

© Katolsk historisk förening i Sverige.

Uppdaterad: 2017-01-30

Webansvariga:

tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

styrelsekontakt: Lars Hallberg Lars.Hallberg@riksarkivet.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allnert Roland, S:t Josefs kyrka i Göteborg 1914, 2009, nr 30, sid 25f

Allnert Roland, En gammal altartavlas öde, en studie i bildstormande, 2006, nr 25, sid 3ff

Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11

Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11

Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11

Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 111

Allnert Roland, Göteborgare ordnar sitt arkiv, 1995, nr 3, sid 13

Allnert Roland, Göteborgs arkiv i säkerhet, 1997, nr 6, sid 14

Allnert Roland, Göteborgs katolska församling 1879-1899, 2010, nr 33, sid 13ff

Allnert Roland, Minnesrikt Köpenhamnsbesök den 10 november 2007, 2008, nr 28, sid 16ff

Allnert Roland, Niklas Bergius, 2008, nr 29, sid 20f

Allnert Roland, Presentation av Göteborgs katolska församlings historiska förening, 1994, nr 1, sid 8

Amberg Henrik, Katolska systrar på Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne, 2006, nr 24, sid 3ff

Andersson Niclas, Katolikerna och den svenska Gustav Adolfs-kulten, 2015, nr 42, sid 15ff

Andersson Patrik, Från hotfull och främmande till accepterad? 2013, nr 39, sid 29f

Bagge Eva, Altartavlan i Vänge, 2007, nr 27, sid 21f

Becker Gunnel, Drottning Josefinas barndomshem i Milano, 2009, nr 31, sid 3f

Becker Gunnel, En annorlunda Studach II, 2009, nr 31, sid 27ff

Becker Gunnel, En annorlunda Studach III, 2010, nr 32, sid 16ff

Becker Gunnel, Eskil och Eskilstuna - en fortsättning, 2011, nr 34, sid 13

Becker Gunnel, Kronprinsessan Josefina i Alice Lyttkens roman Nya stjärnor tändas, 2010, nr 33, sid 23ff

Becker Gunnel, Selma Lagerlöf förvanskad och reducerad, 2009, läs här

Becker Gunnel, Om drottning Josefina och två utställningar, 2011, nr 34, sid 14ff

Bengtsson Inger, Brev inför en konversion för femtio år sedan, 2004, nr 20, sid 9f

Bengtsson Inger,  Katolik i Sverige för 50 år sedan, 2001, nr 14, sid 13f

Bengtsson Inger, Sommarens sista karamell (Om vallfärd till Varnhem), 2006, nr 24, sid 19f

Beskow Per, Dags att tacka (Från Katolsk kyrkotidning nr 20, 1994), 1995, nr 2, sid 11

Beyer Jürgen, En luthersk prästson som jesuitelev i Braunsberg (1639-1641): Lars Andersen från Gothem på Gotland, 2011, nr 34, sid 24f

Björndahl Margareta, En dos katolsk historia till besökande skolungdom i Örebro, 2000, nr 13, sid 21f

Björndahl Margareta, En gammal gästbok, 2011, nr 34, sid 10ff

Björndahl Margareta, Föreningens hemsida, 2001, nr 15, sid 12f

Björndahl Margareta, Församlingarnas hemsidor - hur sparas de till framtiden?, 1999, nr 11, sid 13

Björndahl Margareta, Jungfru Maria i Rudskoga, 2002, nr 17, sid 16

Björndahl Margareta, Kapellfönster av Erik Olson, 2009, nr 30, sid 14f

Björndahl Margareta, Katolska församlingen i Örebro - 70 år, 1998, nr 9, sid 12

Björndahl Margareta, Katolsk historia i Örebro, 1996, nr 4, sid 14f

Björndahl Margareta, Medlemsräkning i Sankt Eskil år 1952, 2002, nr 17, sid 14f

Björndahl Margareta, Processionskorset under två Corpus Christi högtider i Göteborg, 2006, nr 25, sid 29

Blom Edward, Efter över 30 år har Dominikansystrarna lämnat Marielund, 2000, nr 12, sid 15f

Blom Edward, Gisela Trapp - katolik, kyrkobyggare, konstnär, föredrag av Karin Gusatvsson, referat, 2001, nr 14, sid 9f

Blom Edward, Katolsk Stockholmsguide av Peter Hornung SJ, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 18

Blom Edward, Katolska kyrkan bygger - en 1900-talshistoria, föredrag av Britt Inger Johansson, referat, 2001, nr 14, sid 10f

Blom Edward,  Svensk-katosla historia på Josefföreningen, 2002, nr 16 sid 16ff

Blom Edward,  Vad skall vi göra med jesuiten? föredrag av Barbro Lindqvist, referat, 2001, nr 14, sid 9

Blom Edward och James, Göteborgsminnen (del 1), intervju med Rainer Kunze, 2003, nr 18, sid 14f, 25

Blom Edward och James, Minnen från Göteborg (del 2), intervju med Rainer Kunze, 2003, nr 19, sid 4ff

Blom Edward och James, Minnen från Göteborg (del 3), intervju med Rainer Kunze, 2004, nr 20, sid 3ff

Blom Edward och James, Minnen från Borås och Dalarna, intervju med Rainer Kunze, 2004, nr 21, sid, 22ff

Blom James, Concordia Catholica -- en pigg 110-åring, 2005, nr 23, sid 12

Blom James, Femton år i S:t Lars - Klaus Dietz blickar tillbaka, referat, 2002, nr 17, sid 13

Blom James, Med hjärtats öga, festskrift till Lars Cavallin, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 16

Blom James,  Världen i miniatyr - en läsvärd jubileumsskrift, bokanmälan, 2001, nr 15, sid 19f

Blom K. ArneKHF i Lund, 2002, nr 16 sid 12f

Blückert Kjell, Drottning Astrid som ikon, 2006, nr 25, sid 18f

Blückert Kjell, Josefinasymposiet, 2007, nr 27, sid 3ff

Blückert Kjell, Kristen manlighet - en omöjlighet kombination? 2008, nr 29, sid 24f

Blückert Kjell, Moderna påvar, 2007, nr 26, sid 22ff

Blückert Kjell, Vad kan man mer begära, Nordisk katolicism av Yvonne Maria Werner, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 15fbokanmälan

Blückert Kjell, Salige Brynolf väckt till liv, 2005, nr 22, sid 21ff

Bodin Berndt, Skådespelaren Bullen Berglunds första offentliga framträdande var som korgosse, 2000, nr 12, sid 11f

Brzezinska Halina, Katolska strövtåg i ABC-området, Strövtåg i mälarbygd av Peter Hornung, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 17f

Brzezinska Halina, Katolska strövtåg i ABC-området, Strövtåg i mälarbygd av Peter Hornung, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 17f

Brzezinska Halina, Mariasystrarna i S:t Clemens församling i Helsingborg firar 75 år, 2007, nr 26, sid 12f

Brzezinska Halina, Pater Gerlachs efterlämnade papper, 2004, nr 21, sid 17

Brzezinska Halina, Salesianerna 75 år i Sverige, 2006, nr 25, sid 6ff

Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f

Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f

Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f

Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f

Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f

Broder Gabriel CP, Med helgons hjälp, 1995, nr 3, sid 3f

Broomé Catharina OP, Ellen Ammann - nytt helgon?, 2000, nr 13, sid 15f

Broomé Catharina OP, Antoniushjälp, 1995, nr 2 sid 5

Broomé Catharina OP, Antoniushjälp, 1995, nr 2 sid 5

Broomé Catharina OP, Eric Ihrfors - vandringsman och Vadstenabo, 1998, nr 9, sid 19f

Broomé Catharina OP, Fredrik Muckenhirn; Avfälling som återvände, 1997, nr 6, sid 18

Broomé Catharina OP, Räck inte fan ett finger ... , 2000, nr 12, sid 18ff

Broomé Catharina OP, Räck inte fan ett finger ... , 2000, nr 12, sid 18ff

Broomé Catharina OP, Sången om Marielund, 2000, nr 12, sid 16f

Bölling Frans, Skövde sprängde gamla ramar, 1997, nr 6, sid 10f

Carlberg Tomas, Arkivbesök i Skottland, 2009, nr 30, sid 18ff

Carlberg Tomas, Eskil - ett namn som väcker frågor, 2010, nr 33, sid 17ff

Cavallin Lars, Jubelåren och Sverige, 2000, nr 12, sid 1ff

Cavallin Lars, Moder Maria Elisabeth Hesselblad OSsS - ett helgon i sin tid och för sin tid, 2000, nr 13, sid 3f

Cervin Ann-Marie, Halmstad-Oskarström 75 års församlingshistoria, 2001, nr 14, sid 19

Cervin Ann-Marie, Katolska församlingen i Katrineholm, 2001, nr 15, sid 23f

Cervin Ann-Marie, Marielund 100 år, 2003, nr 19, sid 12ff

Dominikaner 50 år i Lund, ur Hemmet och Helgedomen 1950, 1997, nr 7, sid 7f

Dunér Anna, Mer om flickorna på Pensionatet St. Joseph, 2008, nr 29, sid 3f

Engstedt Joanna, Om Opus Dei - nu och då, 2015, nr 42, sid 8f

En landsortspräst vedermödor, ur Arv och Minne 2005, nr 23, sid 19f

Ericsson Brit-Marie, Dansk - svensk träff den 16 oktober 1994, 1995, nr 2, sid 9f

Evers Karin ofs, Sveriges förbindelser med den Heliga Stolen, 2006, nr 25, sid 22f

Evers Karin ofs, Vatikanens diplomati: en historik, 2006, nr 25, sid 20f

Fogelqvist Ingvar, Heliga Birgitta -- en medeltida feminist?, 2004, nr 20, sid 17ff

Glädjeflickorna på Söder -- Ungdomsföreningen Laetitia, ur Arv och Minne 2005, nr 22, sid 25ff

Gullman Sven H, "Rättfärdig bland folken" - judisk utmärkelse till katolsk furste i Stockholm, 2010, nr 32, sid 20f

Hallberg Lars, Besök i Rom och hos påven Pius VII år 1817, 2009, nr 30, sid 21 ff

Hallberg Lars, Caritas fyller 50 år, 1996, nr 5, sid 8

Hallberg Lars, Församlingsdemokrati, 2007, nr 27 sid 25

Hallberg Lars, Första svenska nunnan efter reformationen? i Frankrike, 1996, nr 4, sid 19

Hallberg Lars, Gotthard Werner - svensk katolsk konstnär, 2001, nr 15, sid 15ff

Hallberg Lars, Gravkapellet på katolska kyrkogården, 1995, nr 3, sid 11f

Hallberg Lars, Göteborg 1902 - sett ur jesuitperspektiv, ur arkiven, 2003, nr 17, sid 4f

Hallberg Lars, Göteborgare katolsk präst i Minnesota, 2003, nr 19, sid 15

Hallberg Lars, Heliga veckan i Rom 1817, 2010, nr 33, sid 20

Hallberg Lars, Jesuiterna från Gislaved, 2005, nr 23, sid 25f

Hallberg Lars, Katoliker i Växjö på 1790-talet, 2002, nr 16 sid 14f

Hallberg Lars, "Katolsk avdelning" i Riksarkivet, 1995, nr 3, sid 14

Hallberg Lars, Katolska skolor i Stockholm i mer än 200 år, 1997, nr 6, sid 3f

Hallberg Lars, Katolska skolor i Åmmeberg och Borås?, 1997, nr 6, sid 19

Hallberg Lars, Kyrkobyggnadsplaner i Stockholm, 2009, nr 31, sid 30

Hallberg Lars, Mord på Gotland - fängelsesjälavård på polska, 2002, nr 17, sid 19ff

Hallberg Lars, Nöddop i Alingsås 1741, 2002, nr 16 sid 8

Hallberg Lars, Prinsessan, greven och lorden - äktenskapsdrama på hög och låg nivå, 2008, nr 29, sid 27ff

Hallberg Lars, Rasande kyrktorn visade vägen, 1998, nr 8 sid 3ff

Hallberg Lars, Salettinpater Tore Kilman, 2006, nr 24, sid 14f

Hallberg Lars, Schuberts vän - katolik från Skåne, 2000, nr 12, sid 14

Hallberg Lars, Skånskfödda jesuitbröder på 1800-talet, 2001, nr 15, sid 14f

Hallberg Lars, Småland blir katolskt, 1996, nr 5, sid 3

Hallberg Lars, Sound of Music i arkiven, 1996, nr 4, sid 12f

Hallberg Lars, Stockholms katolska stift 50 år, 2003, nr 19, sid 26f

Hallberg Lars, Svensk jesuit i Danmark, 1999, nr 11, sid 16

Hallberg Lars, Systrar från Zangberg till Sverige?, 2008, nr 29, sid 5f

Hallberg Lars, Tio generationer katoliker i Sverige!, 1997, nr 7, sid 4f

Hallberg Lars, Trappistkloster eller mötesplats för högkyrkliga och katoliker, i Värmland?, 2004, nr 21, sid 14

Hallberg Lars, Umeåpojke prästkandidat i Rom, 1995, nr 2, sid 3ff

Hasselgren Maria, Fader Kasimir Vilnis, 2009, nr 31, sid 11ff

Heilo Sven, Ett långt katolskt liv, 2013, nr 39 sid 22f

Heilo Sven, Liber Scole Virginis - en senmedeltida samling Mariamusik i Lunds domkyrka, 2013, nr 39 sid 23f

Heilo Sven, Den katolska faran: Svensk antikatolicism 1850-1965, 2013, nr 39 sid 26f

Hidal Sten, Katolska kyrkan i svensk opinion omkring 1900, 1995, nr 2, sid 6f

Hornung Peter SJ, Caritas första tio år, 1996, nr 5, sid 8f

Hornung Peter SJ, En oväntad frukt av Caritas Sueciaes verksamhet,1996, nr 5, sid 10

Hornung Peter SJ, Jesu tjej, 1996, nr 4, sid 17

Hornung Peter SJ, Katolska media i Sverige AB, 2002, nr 16 sid 4f

Hornung Peter SJ, Kvinnlig predikant i Eugenia, 2001, nr 14, sid 12

Hornung Peter SJ, Människor jag mött, 1994, nr 1, sid 6f

Hornung Peter SJ, Möte på stadshusbron, 1998, nr 9, sid 17

Hornung Peter SJ, "Smart av Vår Herre -- eller hur?", 2006, nr 24, sid 10f

Hornung Peter SJ, Starka drycker i småstaden, 2001, sid 15, sid 13

Hornung Peter SJ, Tabernaklet i Eugeniakyrkan i Stockholm, 1999, nr 11, sid 7f

Hornung Peter, SJ, Två bröder i Hitlers krig, 2004, nr 21, sid 18

Hornung Peter SJ, Vigsel i regnigt Norrland, 1997, nr 6, sid 19

Hornung Peter SJ, Västerås församlings första femtio år, 1998, nr 9, sid 13ff

Huva på - både inne och ute från Uppsala-Posten 1884, 1998, nr 8, sid 19

I katolskt skolhem, ur Arbetarrörelsernas Arkiv, Landskrona, 1997, nr 6, sid 5f,

Janzon Allan, Concordia Catholica - pigg hundraåring, 1996, nr 4, sid 6f

Jesuitpater Bernhard Stolberg år 1904, Arv och Minne 2008, nr 28, sid 30

Johnson Bo, Att vara sakristan, 1997, nr 6 sid 12f

Karlsson Åsa, 350 år sedan drottning Kristinas konversion, 2004, nr 21, sid 3f

Karlsson Åsa, En karolinsk präst i Konstantinopel, 2015, nr 42, sid 10ff

KATOLSK HISTORISK FÖRENING 10 ÅR, ur arkivet, Arv och Minne 2003, nr 18, sid 16ff

Katolsk propaganda i Stockholm. Ur den politiska polisens arkiv 1936. 2005, nr 22, sid 8ff

Katolsk skolverksamhet 200 år, 1996, nr 4, sid 11

Katolska biskopar i Sverige, 1999, nr 10, sid 12

Klosterlasse, 1996, nr 5, sid 16

Koch Johannes F, Biskoparna Müller och Nelson, 2002, nr 17, sid 23f

Koch Johannes F, Osbys katoliker i fader Gunnars hägn, 2004, nr 20, sid 15f

Kunze Rainer, En annorlunda biskop Studach, 2006, nr 25, sid 26f

Kunze Rainer, En dagbok under julen 1973, 2002, nr 17, sid 17f

Kunze Rainer, En diger lunta, 2007, nr 26, sid 19ff

Kunze Rainer, Rainer Kunze rotar i sin bokhylla, Bön- och mässböcker på svenska, 2005, nr 23, sid 27f

Kunze Rainer, Tack för 40-årig vänskap! (Om monsignore Sigfrid von Pottelsberghe de la Potterie), 2006, nr 24, sid 12f

Kurowski Bozyslaw, Polsk katolik i efterkrigstidens Lund, 2002, nr 16, sid 20ff

Larsson Hedvig, SUK 75 år, 2010, nr 32, sid 9f

Lindqvist Barbro, Altarskåp till salu, 2008, nr 28, sid 23 ff

Lindqvist Barbro, Att fritt få välja religion, 1999, nr 11, sid 15,

Lindqvist Barbro, Barnarov anno 1701, 2005, nr 23, sid 3ff

Lindqvist Barbro, Drömmen om svenska präster - ledde till Amerika, 1996, nr 5, sid 13 ff

Lindqvist Barbro, En beprövad fader, 2007, nr 26, sid 3f

Lindqvist Barbro, Finfin församlingshistorik (Västerås), 2000, nr 12, sid 13

Lindqvist Barbro, Första lundafödda konvertiten, 1997, nr 7, sid 7f

Lindqvist Barbro, Gifta sig katolskt?, 1998, nr 8, sid 9f

Lindqvist Barbro, Hetlevrad hovslagare, 2007, nr 27, sid 17f

Lindqvist Barbro, Hjälpa där hjälpen mest behövs, om Elisabethsystrarna, 1999, nr 10, sid 15f

Lindqvist Barbro, Hur började det? - När var det? om församlingshistorik, 1999, nr 11, sid 11f

Lindqvist Barbro, Ingen brevväxling med påven, tack! 2000, nr 13, sid 19 samt 2015, nr 42, sid 14f

Lindqvist Barbro, Italienare på norrländska vägar, 1999, nr 11, sid 14 samt 2015, nr 42, sid 21

Lindqvist Barbro, Josephinahemmet genom 125 år, 1999, nr 10, sid 13f

Lindqvist Barbro, Karmelit apostolisk vikarie i Sverige för 200 år sedan, 1999, nr 10, sid 7f

Lindqvist Barbro, Klosterhistoria, 1996, nr 4, sid 8

Lindqvist Barbro, Kyrkohistoria från vår egen tid, 2009, nr 30, sid 24

Lindqvist Barbro, Muslim skriver katolsk historia (Om Sankt Josef Arbetarens katolska församling i Luleå), anmälan av C-uppsats, 2001, nr 14, sid 20

Lindqvist Barbro, Muslim skriver katolsk historia (Om Sankt Josef Arbetarens katolska församling i Luleå), anmälan av C-uppsats, 2001, nr 14, sid 20

Lindqvist Barbro, Pater Peter Hornung S.J. död den 6 juli 2006, 2006, nr 25, sid 16f

Lindqvist Barbro, Psalmer i mässan, 1999, nr 11, sid 16

Lindqvist Barbro, Stanislaw Swietlicki, In memoriam, 2000, nr 13, sid 14

Lindqvist Barbro, Syster Catharina o. p. † den 17 juli 2007, 2007, nr 27, sid 24

Lindqvist Barbro, Tadeusz Jezowicz, In memoriam, 1998, nr 9, sid 18

Lindqvist Barbro, Token Pius och svenskarna, 2001, nr 14, sid 3ff

Lindqvist Barbro, Uppbrott och anpassning, föredrag av Göran Dahlin, referat, 2001, nr 14, sid 12

Lindqvist Barbro, Vad finns i skrinet?, 2003, nr 19, sid 16ff

Lindqvist Barbro, Vägen till katolska kyrkan i Sverige, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 17

Lindqvist Barbro, "Är du katolik?", 2003, nr 18, sid 4f

Magni Klas G, Svenskkyrkliga ärkebiskopars påvebesök, från Kristen enhet nr 4/2002, 2003, nr 18, sid 10ff

Malmgren Åsa, Soppkök för socialt utsatta år 1800, översättning från franskan, 1999, nr 10, sid 20

MJ, Före ekumenikens tid, 1995, nr 2, sid 8

MJ, Så kunde det gå till, 1995, nr 3, sid 18

Monié Karin, Alla själars dag i Wien och jul i München 1835, 2008, nr 29, sid 18f

Monié Karin, Birgittaföreningen 100 år, 2007, nr 27, sid 23

Monié Karin, En svensk protestant i Rom Stilla veckan 1836, 2007, nr 27, sid 19 f

Monié Karin, Ett besök i klostret i Melk 1835, 2008, nr 28, sid 8f

Monié Karin, "Moder, syster eller sköka", Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 av Kjell Blückert, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 18

Monié Karin, Två katolska församlingar firar 50-årsjubileum, 2005, nr 22, sid 23f

Monié Karin, Skallen på Norra Smedjegatan, 2009, nr 30, sid 11ff

Myndig herre i kjol, Ur Aftonbladet 1910, 1998, nr 8, sid 5f

Nordal Helge, "Vetenskaplig tyngd och konstnärlig färg" Om Sr M Patricia O.Ss.S. som fått Birgittapriset 2013, 2013, nr 39, sid 10

Nilsson Joseph Maria OFMConv, Gråbröderna -- lite om historien i Skandinavium och Jönköping, 2013, nr 39, sid 20f

Nybo Rasmussen Jörgen, Helena Nyblom, 2016, nr 45, sid 11ff

Rentvådd, 1997, nr 7 sid 14

Roeger Curt, Broder Graber S J, 2009, nr 31, s 26

Roeger Curt, Don Riccardo i Memoriam, 2002, nr 17, sid 15

Roeger Curt, Katolska scouter på 1930-talet, 2010, nr 32, sid 22

Roeger Curt, Mina minnen av biskop Müller 1937-53, 1999, nr 10, sid 19

Roeger Curt, Mina minnen av pater Gerlach, 2004, nr 21, sid 16f

Roeger Curt, Som katolik i Gävle 1930-1944, 1999, nr 10, sid 18

Roeger Eric, Skolelever i Gävle, 1997, nr 6, sid 4f

RoelvinkHenrik ofm, Ofullständiga informarmationer om Birgittas reliker, 2011, nr 34, sid 18ff

Sjöberg Lars-Olof, Kyrkohistoriska minikongresser i Hamburg och Schwerin, 2004, nr 20, sid 13f

S. K. M. Den politiska polisen om Birgittasystrarna 1934, 2005, nr 23, sid 23f

Sveriges unga katoliker 70 år, 2004, nr 20, sid 25f

Sr M Patricia O. Ss.S. Abbedissornas verk kantades av törne, 2013, nr 39, sid 11 ff

Sr M Patricia O. Ss.S. Så väljs en abbedissa, 2013, nr 39, sid 19

Syster Adelheid Lugn -- första svenskfödda elisabethsystern, 2005, nr 23, sid 21f

Syster Katrin Åmell OP, För 50 år sedan, Om firandet 1956 av 25-årsjubileet av dominikanernas återkomst till Sverige, 2007, nr 26, sid 13ff

Syster Maria av Jesus, Berättelsen om Karmelitsystrarnas stiftelse i Sverige, 1999, nr 10, sid 3f

Syster M. Valentine, Mariasystrarna 50-år i Sverige, 2001, nr 15, sid 4f

Söderberg Irmingard, Katolik vid polcirkeln, 1996, nr 4, sid 3f

Tempsch Rudolf, Sudettysk invandring, 1997, nr 6, sid 8

Utställning om Gisela Trapp, 1997, nr 6, sid 15

Wallenstråle Harrietta, Skolan där barnen möttes med respekt, 2011, nr 34, sid 6ff, Wallin Per, Drottning Désirée förblev katolik, 2010, nr 32, sid 11ff

Wanders Gu, 2016, nr n, Msgr. prelat Johannes F. Koch -- 56 år katolsk präst i Sverige, 2006, nr 25, sid 15

Waxegård Maria, Bildningsapostel för många unga, 2016, nr 45, sid 9f

Waxegård Maria, En drottning bland kulturminnen, 2005, nr 22, sid 12f

Waxegård Maria, Guldnunnan blev silvermedaljör, 2013, nr 39, sid 9ff

Waxegård Maria, Klostret som sprider ljus från Omberg, 2008, nr 28, sid 4f

Waxegård Maria, Sankt Gallen bildar skola, 2008, nr 28, sid 7

Waxegård Maria, Syster Wendys mission - konsten förändrar oss, 2008, nr 28, sid 7

Waxegård Maria, Wahlmans enda basilika -- pionjärinsats av Müller, 2004, nr 21, sid 10 ff

Werner Yvonne Maria, 1920-talets diskurs om konvertiter och konversioner, 2003, nr 18 sid 22ff

Werner Yvonne Maria, Bernhard zu Stolberg-Stolberg - en tysk riksgreve i den svensk-katolska missionens tjänst, 2010, nr 33 sid 3ff

Werner Yvonne Maria, Den skandinaviska Romvallfärden 1925, 1998, nr 8, sid 16ff

Werner Yvonne Maria, Elisabeth Hesselblad och den katolska missionen, 1997, nr 7, sid 15f

Werner Yvonne Maria, Julia Ledóchowska i Sverige, 1998, nr 9, sid 7ff

Werner Yvonne Maria, Klostren och reformationen, 2004, nr 21, sid 19ff

Werner Yvonne Maria, Kristen manlighet -- en modernitetens paradox, 2004, nr 20, sid 21ff

Werner Yvonne Maria, Kvinnligt klosterliv i Norden 1856-2000, en motkultur i det moderna samhället, 2001, nr 14, sid 21ff

Wessel E, Psalmboken Cecilia 1902, 2005, nr 23, sid 13f

Åkesson Anne-Marie, En slingrig väg till katolska kyrkan, 2013, nr 39, sid 25

 

Arv och Minne innehåller ett brett spektra av artiklar om katolsk historia i Sverige

Aktuella uppgifter om föreningen

Datum för program, rapporter från föreningens sammankomster

 Adresser till styrelse med mera