Kalendarium

Hösten 2017

Föreningen anordnar varje år föreläsningar och program framför allt i Stockholm, Uppsala. Göteborg, Lund och andra universitetsstäder.

Mötena är öppna för intresserade.

Man kan ibland till självkostnadspris köpa en kopia av föreläsningen. Adress se nedan. 

 

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

Stockholm

 • Torsdagen den 14 september kl 19.00 i S:ta Eugenia kyrka talar Ulf Silfverling om Josefföreningen - en föreningshistoria väl värd att bevaras
   

 • Torsdagen den 12 oktober kl 19.00 i S:ta Eugenia Kyrka talar professor Jan Svanberg om Bilden av Birgitta
   

 • Torsdagen den 23 november kl 19.00 i  S:ta Eugenia Kyrka talar Kaj Engelhart om Katolska kyrkan och religionsdialogen

 

 

Uppsala

 • Onsdagen den 18 oktober kl 19.00 i S:t Lars kyrka presenterar Fredrik Heiding S.J. och Margareta Murray-Nyman boken Jesuiten Petrus Canisius lilla katolska katekes på svenska 1579

 

Lund

 • Lördagen den 28 oktober kl 15.00 i S:t Thomas kyrka håller teol master och fil kand Erik Claeson, doktorand i praktisk teologi ett föredrag med titeln  "Dig, martyr, vi fromt åkalla, ypperst ibland kungar alla, Kristi stridsman ärorik." Föredrag om den medeltida Erikskulten i Sverige ca 1160-1520.

 

Eskilstuna

 • Torsdagen den 28 september kl 19.00 i Katolska kyrkans församlingssal talar fil mag Ingela Anderberg om Gustav Vasa och reformationen.
   

 • Torsdagen den 16 november kl 19.00 i Katolska kyrkans församlingssal talar f d ministern i UD Torsten Westlund om En fransk diplomat bland hattar och mössor.

 

 
 

SUNDSVALL

 • Se föreningens hemsida och S:t Olofs församlingsinformation
   

 

 

Göteborg

 • Se föreningens hemsida och Kristus Konungens veckoblad för aktuell information

 

Malmö

 • Se föreningens hemsida för aktuell information eller kontakta Maddalena Dahlgren tel 040-26 75 42

kyrka 1

 

Visby

 • Se föreningens hemsida och församlingsbladet för aktuell information

 

 

Många föreläsningar kan erhållas i stencilerad form till självkostnadspris. Sätt in 20 kr per föredrag på föreningens postgirokonto 22 20 10-1. Föredragen från Temadagen om Marielund kostar 30 kr:

 • Halina Brzezinska, 50 år som katolik i Sverige. Några minnen och reflektioner
 • Lars Cavallin, Katolska kyrkan i Sverige och Andra Vatikankonciliet
 • Lars Cavallin, Katolska kyrkan i Sverige, en och densamma (med tonvikt på Västsverige och Skåne)
 • Erik Ende, Invandrarsamhället Sörforsa
 • Görel Fredriksson, Min mormors mor har berättat ...
 • Lars Hallberg, Birgittasystern Catharina Ehrenpohl
 • Peter Hornung S.J. Ellen Ammann, en svenska i Bayerns parlament
 • Msgr Bernhard Koch, Ett stift växer fram -- Stockholms katolska stift 50 år. En präst som varit med från början (nästan) minns
 • Barbro Lindqvist, Abbé Gridaine, apostolisk vikarie i Sverige 1805-1833
 • Barbro Lindqvist, Ensam i sin tro -- stark i sin tro. Om drottning Josefina
 • Barbro Lindqvist, Vad och var? Skärvor av katolskt gudstjänstliv i Stockholm 1595 - 1895
 • Barbro Lindqvist, Vad skall vi göra med jesuiten? Ett regeringsbekymmer i Stockholm år 1671
 • Elisabeth Melander, En katolsk släkt i Sverige
 • Else-Britt Nilsen O.P. Ordenssystrarnas medverkan vid Kyrkans reetablering i Norden (På norska)
 • Sven-Erik Pernler, Uppsala möte 1593 -- bakgrund, beslut och konsekvenser. (Sammandrag)
 • Anders Piltz, Sigismund och motreformationen i Sverige
 • Kaare Rübner Jørgensen, Karmelitorden og dens klostre i Skandinavien (På danska)
 • Carl-Erik Törnqvist, Py Sörman -- lutersk prästdotter, författarinna och katolsk konvertit
 • Yvonne Maria Werner, Katolicismen i Sverige runt sekelskiftet 1900
 • Yvonne Maria Werner, Markis Lagergren och den svenska katolicismen kring sekelskiftet
 • Katrin Åmell O.P. m fl Marielundssystrar. Temadag om Marielund (Pris 30 kr)

Kontakta Gun Wanders, tel 08/15 85 31 wanders@home.se

 

© Katolsk historisk förening i Sverige.

Uppdaterad: 2017-09-08

Webbansvariga:

tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

styrelsekontakt: Lars Hallberg Lars.Hallberg@riksarkivet.se