KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen ... I Katolska domkyrkans Domkyrkosal lördagen den 22 april kl 12.00 håller föreningen sitt årsmöte. Efteråt talar docent Sven-Erik Pernler över ämnet: "Dominikanernas 300 år på Gotland -- en nytolkad historia med mycket oväntade upptäckter... I Lund S:t Thomas kyrka lördagen den 22 april kl 15.00 talar Anna Alebo och Lars Eric Axelsson över ämnet: "Från altare till altare - om pilgrimsvandring i Lunds stift" ... I Stockholm S:ta Eugenia kyrka torsdagen den 27 april kl 19.00 talar docent Tord Fornberg över ämnet: "Kyrkans tro i bilder - om kalkmålningarna i Härkeberga kyrka."... Välkomna!  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Vårens program

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Mariastaty i Den gode Herdens kyrka i Falun

Vi söker Mariabilder i katolska kyrkor i Sverige
 

Välkommen att sända in foton via e-post
margareta.bjorndahl@comhem.se

 

 

 

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Mariabilder i svenska katolska kyrkor

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2017-03-29

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se