Aktuell

katolsk historisk litteratur

 

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

   

Becker Gunnel & Enby Gunnel, 2008, Josefina Drottning av Sverige och Norge, Birgittaföreningens skriftserie nr 1, Veritas förlag

Drottning Josefina av Sverige och Norge, 2008, samlingsverk, Becker Gunnel & Blückert Kjell (red), Veritas förlag

Björnström Charlotte (red), 2001, Världen i miniatyr, om Sankt Lars katolska församling i Uppsala

Blom K Arne, 2001, Klosterstaden, Gamla Lunds årsbok

Blom K Arne och Fredestad Sigfrid, 2000, Vägen till Katolska kyrkan i Sverige, Bokförlaget Catholica

Brolin Bodil, 1996, Sveriges Katolska Kvinnoförbund 1926-1965. Uppsats.

Gisela Trapp, Glimtar ur en konsulinnas liv. Ur Kring Kärnan. Helsingsborgs museums årsbok, 1997

Hallberg Lars, 2008, Birgittaföreningen 100 år, I den katolska litteraturens tjänst, Veritas förlag

Hornung Peter SJ, 2000, Strövtåg i det katolska Stockholm, Katolska Bokförlaget

Lindqvist Barbro, 2001, Norrländsk legionär - påvlig riddare, om Jean de Felldihnj, sid 49-66, Släktforskarnas årsbok, Sveriges släktforskarförbund

Lindqvist Barbro, 1988, År för år, Katolska kyrkans väg i Sverige, 1688-1988, Katolska Biskopsämbetet, Stockholm

Med hjärtats öga, 2000, Festskrift till Lars Cavallin, Bokförlaget Catholica

Nilsen Else-Britt, 2001, Nonner i storm och stille, Solum förlag, Oslo

Nyman Magnus, 1997, Förlorarnas historia. Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina. Katolska Bokförlaget, Uppsala

Tempsch Rudolf, 1995, Invandrare i folkhemmet. Sudettyskar i Eskilstuna 1938-1988, Stadsarkivet i Eskilstuna

Werner Yvonne Maria, 1996, Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929, Katolska Bokförlaget, Uppsala

Werner Yvonne Maria, 2005, Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden. En motkultur i det moderna samhället, Katolska Historisk Förenings skriftserie nr 3

 

 

Webbansvariga:

tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

styrelsekontakt: Lars Hallberg Lars.Hallberg@riksarkivet.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige.

Uppdaterad: 2011-11-07