Katolsk historisk förening

Länkar för vidare katolsk historisk kunskap

OBS Sidan är flyttad till ny adress katolskhistoria.se/index.php
(Det räcker med att skriva katolskhistoria.se)

     
  Här följer länkar, som kan vara till nytta för intresserade av Katolska kyrkan och katolsk historia.

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2018-11-15

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

Katolska kyrkans stift i Sverige med information om katolska kyrkans uppbyggnad, katolska församlingar, klosterordnar och katolska föreningar www.katolskakyrkan.se/

Information till skolelever om katolsk lära och tro. Klicka på Fråga prästen!

Diverse katolska länkar på www.katoliknu.se

La Santa Sede, Vatikanen i Rom, information om den internationella katolska kyrkan samt påven Benedictus XVI, tidigare påvar och Petruskyrkan w2.vatican.va

Göteborgs katolska historia

Webbansvariga:

tekniskt utförande: Hans-Martin Riben hansmartin.riben@gmail.com

styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se


 

  Arkivinstitutioner Material av intresse för framtida forskning om katolsk historia mottages taksamt

Kontakta Lars Hallberg, Riksarkivet. lars.hallberg@riksarkivet.ra.se

  Bernadotteska arkivet

* Drottning Josephinas arkiv

* Drottning Desiderias arkiv


Landsarkivet i Göteborg

* Göteborgs katolska församlings äldre arkiv

Landsarkivet i Vadstena

* Birgittastiftelsen

* Föreningen för Birgittaminnets bevarande i Rom

* Föreningen för Birgittamuseet i Vadstena, 1906-1935

* Kulla herrgård (bl a Gustaf Armfelt)

Landsarkivet i Visby

* S:t Nikolai Katolska församling. Inkomna skrivelser, kassabok, tryck, 1914-1964


Nordiska museet

* Tyresöarkivet (Markis Claes Lagergren)


Riksarkivet

(Arkiv märkta med KBÄ kräver tillstånd från biskopsämbetet, även vissa andra arkiv är tillståndsbelagda)

* Alexanderson Eva,"katolskt" material

* Andersson Louis, Klippböcker 1910-1936, KBÄ

* Bodström Bertil, Dagböcker, 1916-1924 och från Credos redaktionskommitté 1928, KBÄ

* Boman Karl G, Tidningsklipp 1910-1929, KBÄ

* Bungerfeldts Gerhard "katolska" material, KBÄ

* Caritas. Avd. Tysklandshjälpen, 1946-1952

* Det katolska biskopsämbetets äldre arkiv, handlingar, 1783-1977, (tillstånd från biskopsämbetet krävs)

* Familjeföreningens Concordia Catholica

* Familjen Adams-Ray, Brev från biskop Bitter, 1902-1922, KBÄ

* Förbundet för Kristen Enhet

* Förbundet för Kristen Enhet - Gemenskap

* Föreningen Benediktinernas vänners stödfond, 1961-1973

* Hjälpkommittén för katolska flyktingar i Sverige 1939-1947, KBÄ

* Ihrfors Erik, Självbiografi, Korrespondens 1881-1908, Anteckningar om Östergötlands och Västergötlands kyrkor, KBÄ

* Johannesson Lechard. Manuskript om ärkebiskop Johannes Erik Müller, KBÄ

* Josef Müllers samling rörande drottning Josephina, KBÄ

* Jurzick Johannes, predikningar 1867-1874, KBÄ

* Katolska Hjälpkommittén af 1914, KBÄ

* Katolska kyrkans studieråd

* Katolska pedagogiska nämnden, KBÄ

* Kiesler Rudolf, begravningstal, KBÄ

* Lewin Oscar, föredragsmanus m m, KBÄ

* Mariakongregationen Auxilium Christianorum

* Mariakongregationen Regina Confessorum

* Meyer Emelie bl a dagbok och fotografier, KBÄ

* van Mierlo Bartholomeus, mottagna brev, KBÄ

* Nordmark Sven bl a predikningar och memoarer, KBÄ

* Professor Harald Riesenfelds "katolska" korrespondens

* Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, 1934-1979

* S:t Josefsystrarna

* S:ta Birgittas församling i Norrköping (äldre handlingar), KBÄ

* Skogs Carl samling (antikatolsk)

* Stafsundsarkivet. Klinckowströmska släktarkivet. Marie Klinckowströms dagböcker 1866-1878

* Sveriges Katolska Kvinnoförbund, räkenskaper och medlemsförteckningar, 1950-60-talen

* Vilnis Kazimir, fotoarkiv, KBÄ


Stadsarkivet i Malmö

* Sjukhemmet Sancta Elisabeth, 1936-1990

Stockholms stadsarkiv

* Insamling till understöd åt de i följd av katolska kyrktornets instörtande nödlidande, 1866


Uppsala Universitetsbibliotek

* Nyblomska familjepapper (bl a Helena Nyblom)