Katolsk historisk förening

Länkar för vidare katolsk historisk kunskap

     
  Här följer länkar, som kan vara till nytta för intresserade av Katolska kyrkan och katolsk historia.

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2017-02-02

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

Katolska kyrkans stift i Sverige med information om katolska kyrkans uppbyggnad, katolska församlingar, klosterordnar och katolska föreningar www.catholic.se

Information till skolelever om katolsk lära och tro. Klicka på Fråga prästen!

Diverse katolska länkar på Katolskt fönster och www.katoliknu.se

La Santa Sede, Vatikanen i Rom, information om den internationella katolska kyrkan samt påven Benedictus XVI, tidigare påvar och Petruskyrkan w2.vatican.va

Läs en utförlig historik av Lars Hallberg om katolska kyrkan i Kronoberg på http://www.sanktmikael.se/html/historia.htm

Den heliga Birgitta Ett antal länkar finns. Birgitta som filosof.

Rosenkransens svenska historia Ger en lättläst genomgång av hur rosenkransen infördes i Sverige

Rosenkransmotiv i medeltida svenska kyrkor. Visar exempel på rosenkransmotiv i kyrklig konst samt ger en lista över svenska kyrkor där rosenkransmotiv finns eller har funnits.

Göteborgs katolska historia

Webbansvariga:

tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

styrelsekontakt: Lars Hallberg Lars.Hallberg@riksarkivet.se


 

  Arkivinstitutioner Material av intresse för framtida forskning om katolsk historia mottages taksamt

Kontakta Lars Hallberg, Riksarkivet. lars.hallberg@riksarkivet.ra.se

  Bernadotteska arkivet

* Drottning Josephinas arkiv

* Drottning Desiderias arkiv


Landsarkivet i Göteborg

* Göteborgs katolska församlings äldre arkiv

Landsarkivet i Vadstena

* Birgittastiftelsen

* Föreningen för Birgittaminnets bevarande i Rom

* Föreningen för Birgittamuseet i Vadstena, 1906-1935

* Kulla herrgård (bl a Gustaf Armfelt)

Landsarkivet i Visby

* S:t Nikolai Katolska församling. Inkomna skrivelser, kassabok, tryck, 1914-1964


Nordiska museet

* Tyresöarkivet (Markis Claes Lagergren)


Riksarkivet

(Arkiv märkta med KBÄ kräver tillstånd från biskopsämbetet, även vissa andra arkiv är tillståndsbelagda)

* Alexanderson Eva,"katolskt" material

* Andersson Louis, Klippböcker 1910-1936, KBÄ

* Bodström Bertil, Dagböcker, 1916-1924 och från Credos redaktionskommitté 1928, KBÄ

* Boman Karl G, Tidningsklipp 1910-1929, KBÄ

* Bungerfeldts Gerhard "katolska" material, KBÄ

* Caritas. Avd. Tysklandshjälpen, 1946-1952

* Det katolska biskopsämbetets äldre arkiv, handlingar, 1783-1977, (tillstånd från biskopsämbetet krävs)

* Familjeföreningens Concordia Catholica

* Familjen Adams-Ray, Brev från biskop Bitter, 1902-1922, KBÄ

* Förbundet för Kristen Enhet

* Förbundet för Kristen Enhet - Gemenskap

* Föreningen Benediktinernas vänners stödfond, 1961-1973

* Hjälpkommittén för katolska flyktingar i Sverige 1939-1947, KBÄ

* Ihrfors Erik, Självbiografi, Korrespondens 1881-1908, Anteckningar om Östergötlands och Västergötlands kyrkor, KBÄ

* Johannesson Lechard. Manuskript om ärkebiskop Johannes Erik Müller, KBÄ

* Josef Müllers samling rörande drottning Josephina, KBÄ

* Jurzick Johannes, predikningar 1867-1874, KBÄ

* Katolska Hjälpkommittén af 1914, KBÄ

* Katolska kyrkans studieråd

* Katolska pedagogiska nämnden, KBÄ

* Kiesler Rudolf, begravningstal, KBÄ

* Lewin Oscar, föredragsmanus m m, KBÄ

* Mariakongregationen Auxilium Christianorum

* Mariakongregationen Regina Confessorum

* Meyer Emelie bl a dagbok och fotografier, KBÄ

* van Mierlo Bartholomeus, mottagna brev, KBÄ

* Nordmark Sven bl a predikningar och memoarer, KBÄ

* Professor Harald Riesenfelds "katolska" korrespondens

* Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, 1934-1979

* S:t Josefsystrarna

* S:ta Birgittas församling i Norrköping (äldre handlingar), KBÄ

* Skogs Carl samling (antikatolsk)

* Stafsundsarkivet. Klinckowströmska släktarkivet. Marie Klinckowströms dagböcker 1866-1878

* Sveriges Katolska Kvinnoförbund, räkenskaper och medlemsförteckningar, 1950-60-talen

* Vilnis Kazimir, fotoarkiv, KBÄ


Stadsarkivet i Malmö

* Sjukhemmet Sancta Elisabeth, 1936-1990

Stockholms stadsarkiv

* Insamling till understöd åt de i följd av katolska kyrktornets instörtande nödlidande, 1866


Uppsala Universitetsbibliotek

* Nyblomska familjepapper (bl a Helena Nyblom)