KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

OBS Sidan är flyttad till ny adress katolskhistoria.se/index.php
(Det räcker med att skriva katolskhistoria.se)

 

Föreningens skriftserie

Föreningen ger ut en skriftserie över ämnen,

som är förenliga med föreningens syfte och som har allmänt historiskt intresse.


Ansvarig

Kjell Blückert, Österplan 13, 753 31 Uppsala, tel 018/12 14 04

Distribution

Katolsk historisk förening i Sverige, c/o Gun Wanders, Tegnérgatan 18, 113 58 Stockholm, tel 08/ 15 85 31 wanders@home.se 

Skriftserie, bok nr 12

Katrin Åmell OP: Systrar i kyrkanHistorien om en grupp domiinikansystrar i Sverige

Fredestads förlag, 2017

 

 

Skriftserie, bok nr 11

Barbro Lindqvist: En drottnings bikt och andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige

Fredestads förlag, 2014

 

 

 

Skriftserie, bok nr 10

Lars Hallberg: Främlingar i förskingringen. Katolska levnadsöden i arkivens spegel

Boken ges ut i slutet av år 2012

 

 
 

Skriftserie, bok nr 9

Barbro Lindqvist: Stölden av Birgittas skalle.

År 2011

 

 

Skriftserie, bok nr 8

Gunnel Becker & Kjell Blückert: Drottning Josefina av Sverige och Norge

Veritas förlag, 2007

Boken finns till försäljning i katolska bokhandlare à 295 kr

I boken ingår en CD med musik från kung Oscar I och drottning Josefinas hov

 

 

Skriftserie, bok nr 7

Peter Hornung: Du skaffade rum för mina steg ... en jesuit berättar

Fredestad förlag, 2007

Boken finns till försäljning i katolska bokhandlare

 

 

Skriftserie, bok nr 6

Lars Hallberg: Birgittaföreningen 100 år  I den katolska litteraturens tjänst

Veritas förlag 2007

Boken finns till försäljning i katolska bokhandlare

 

 

Skriftserie, bok nr 5

Anna Dunér: Tänk kära föräldrar ... En svensk tonårsflickas brev från klosterskolan i Tyskland 1887 - 1889

Fredestad förlag 2007

Boken finns till försäljning i katolska bokhandlare och hos bokförlaget Catholica

 

 

Skriftserie, bok nr 4

Stefan Östergren: Sigismund -- En biografi över den svensk-polske monarken

Pris 275 kr

Boken finns till försäljning i katolska bokhandlar och hos bokförlaget Catholica

 

Skriftserie, bok nr 3

Yvonne Maria Werner (redaktör): Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden

Kostnad: 149 kr

Boken finns även hos katolska bokhandlar och Bokförlaget Catholica

 

 
 

Skriftserie, bok nr 2

Erland Olson och Barbro Lindqvist: Fredrik Muckenhirn. Katolsk präst och luthersk kyrkoherde.

Kostnad: 60 kr (inkl porto 30 kr) KHF:s postgiro nr 22 20 10-1 ange "Skrift nr 2" på talongen

Boken finns även i Katolsk Bokhandel i Stockholm och Bok-Caféet Porten i Visby

 

 
 

Skriftserie, bok nr 1

Anders Piltz och Lars Rooth: När enheten gick förlorad.

Två bidrag till bilden av reformationen i Sverige (Uppsala 1997)

Boken är slutsåld

 

© Katolsk historisk förening i Sverige.

Uppdaterad: 2018-11-16