KATOLSK HISTORISK FÖRENING

information

     

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

KATOLSK HISTORISK FÖRENING bildades vid ett konstituerande möte i Stockholm den 26 mars 1993.

Dess syfte är att väcka intresse för den katolska kyrkans historia i Sverige. Strävan är att dokumentera församlingarnas och stiftets moderna historia. Föreningen vill också främja bevarandet och levandegörandet av det svenska katolska kulturarvet.

Katolska kyrkan har församlingar från Ystad i söder till Luleå i norr, från Visby i öster till Göteborg i väster och föreningen har medlemmar spridda över hela landet.

Ett av föreningens stora projekt är att försöka få till stånd ett stiftmuseum genom att ta tillvara gamla föremål som inte längre är i bruk, dessa visar på skiftande liturgiskt bruk och gudstjänstliv.

Kontaktorganet för föreningen är tidskriften ARV OCH MINNE som kommer ut två gånger per år och hitintills kommit ut med trettio nummer. I denna tidskrift finns historiskt intressanta artiklar om församlingar och präster, om klosterliv och vallfärder, om enskilda personer som varit verksamma i Katolska Kyrkan och rapporter om föredrag och sammankomster.

Föreningen har nu cirka 350 medlemmar såväl enskilda personer som församlingar och andra organisationer.


© Katolsk historisk förening i Sverige.

Uppdaterad: 2017-02-03


Webbansvariga:

tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se

 

 

Föreningens adress

Katolsk historisk förening i Sverige, c/o Gun Wanders, Tegnérgatan 18, 113 58 Stockholm

Mailadress: wanders@home.se

 

Styrelse

Ordförande:
Gun Wanders, Tegnérgatan 18, 113 58 Stockholm, tel 08/15 85 31, wanders@home.se
Vice ordförande:
Katinka Tuxen-Meyer, Sockenvägen 457, 122 63 Enskede, katituxen@yahoo.se
Sekreterare:
Lars Hallberg, Göran Perssons väg 19, 171 55 Solna, tel 08/83 89 78, larshallberg@comhem.se
Kassör:
Anders Sundqvist, Bergshamra Allé 175 A, nb, 170 77 Solna, 08/855657, anders.sundqvist@hotmail.com
Övriga ledamöter:
Tomas Carlberg, Västergatan 3, 633 43 Eskilstuna, 0739/50 41 97, tomasc@bredband2.com
Karin Monié, Garvargatan 14, 112 21 Stockholm, 08/650 39 54, karin.m.monie@telia.com
Maria Waxegård, Fleminggatan 1, 602 24 Norrköping, tel 011/20 01 81, maria.waxegard@nt.se


Medlemskap

Man blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften.

Medlemsavgift är 125 kronor.

Ytterligare familjemedlem (maka eller make) betalar 50 kronor

Församling/ordenskommunitet 150 kronor

Katolsk historisk förenings postgirokonto är 22 20 10 - 1, (glöm inte att skriva avsändare på inbetalningsavin)

 

Kontaktpersoner

Roland Allnert, Björkuddsgatan 12, 412 62 Göteborg, 031/ 18 21 09, roland.allnert@telia.com
Tomas Carlberg, Västergatan 3, 633 43 Eskilstuna, 0739/50 41 97, tomasc@bredband2.com
Sven Heilo, Erik Dahlbergsgatan 1, 222 20 Lund, 046/211 05 01, barytonissimus@gmail.com
 


 
 

Museigruppen

Britt-Inger Johansson, Ringgatan 4B, 752 17 Uppsala, tel 018/50 68 75, lessa@bredband.net
Hans-Åke Bergström
Anneli Magnusson
Sabrina Norlander


 
 

Redaktionskommitté för ARV OCH MINNE

Tomas Carlberg
Lars Hallberg
Maria Waxegård


Redaktionskommitté för skriftserien:

Kjell Blückert (redaktör), www.ragnarsoderbergsstiftelse.se
Lars Hallberg, larshallberg@comhem.se
Åsa Karlsson asa.Karlsson@riksarkivet.se
Karin Monié karin.m.monie@telia.com